πάνελ γρύλιες

Το ξύλο, καθώς έχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών, θεωρείται ενδεδειγμένο δομικό υλικό. Επιπρόσθετα, ως φυσικό προϊόν, υπάρχει άφθονο στη φύση, ανήκει στους ανανεώσιμους πόρους και με δεδομένη την κατάλληλη και σωστή διαχείριση του δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον από το οποίο προέρχεται. Το ξύλο ως υλικό έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Κάποια βασικά είναι τα ακόλουθα: • Κορυφαίες θερμομονωτικές ιδιότητες • Εξαιρετικές ηχομονωτικές ιδιότητες • Άριστες μηχανικές ιδιότητες • Υψηλή αισθητική και διαχρονική αξία λόγω της σχεδίασής του • Πιο “ζεστό” υλικό σε σύγκριση με άλλα υλικά.

Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει δεδομένα και αλήθειες με επιστημονική και αντικειμενική τεκμηρίωση που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Το ξύλο είναι ένα άριστο υλικό, ένα δώρο της φύσης στον άνθρωπο, είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για κουφώματα και άλλες δομικές κατασκευές. Το ξύλο είναι 1700 φορές πιο θερμομονωτικό από το αλουμίνιο. Για τα κουφώματα χρησιμοποιείται σήμερα τρικολλητό ξύλο (3 τεμάχια συγκολλημένα με τις ίνες παράλληλα) από δρυς, πεύκο, καστανιά, iroko, niangon, meranti και άλλα ξύλα που εγγυώνται υψηλή ποιότητα, διάρκεια, σταθερότητα στις διαστάσεις, εύκολο χειρισμό, χωρίς στρεβλώσεις και παραμορφώσεις.

Η διάρκεια ζωής των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με την προϋπόθεση της σωστής προληπτικής συντήρησης και σωστής χρήσης, είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 30 και 40 χρόνια, ενώ για τα κουφώματα που προστατεύονται από βροχή και ήλιο, η διάρκεια είναι απεριόριστη. Η διαδικασία προληπτικής συντήρησης και βαφής που περιγράφηκε παραπάνω εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές μονάδες κουφωμάτων στην Ελλάδα οι οποίες παρέχουν εγγύηση μέχρι 10 χρόνια και ακολουθούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η συντήρηση των σύγχρονων ξύλινων κουφωμάτων από τον χρήστη είναι απλή διαδικασία η οποία για τα εκτεθειμένα στον ήλιο και βροχή κουφώματα πρέπει να γίνεται μόνο στα εξώφυλλα, μετά τα πρώτα 10 χρόνια κάθε 5 με 10 χρόνια, για δε τα παράθυρα και πόρτες που προστατεύονται από βροχή και ήλιο κάθε 20 χρόνια.

Το κόστος των κουφωμάτων από ξύλο καλής ποιότητας είναι το ίδιο με το κόστος από αλουμίνιο της ίδιας ποιότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

  • Το ξύλο είναι 1700 φορές πιο θερμομονωτικό από το αλουμίνιο.
  • Το κοινότατο, στην Ελλάδα, κούφωμα αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, δρα θερμοσυσσωρευτικά, “αποθηκεύοντας” στην ουσία το ψύχος ή τη θερμότητα μέσα του, αυξάνοντας έτσι το κόστος ελέγχου της θερμοκρασίας ενός εσωτερικού χώρου.
  • τα διπλά θερμομονωτικά τζάμια και τα μέσα στεγάνωσης των αρμών, αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις θερμομονωτικές ικανότητες των ξύλινων κουφωμάτων
  • Το ξύλο παρουσιάζει πολύ καλές ηχομονωτικές ιδιότητες που δεν τις διαθέτουν τα άλλα υλικά. Λόγω της πορώδους δομής του περιλαμβάνει στη μάζα του αρκετό ποσοστό κενών χώρων, καθένα από τα οποία παγιδεύει τον ήχο και μειώνει την αντήχηση.
  • Τα διπλά ή τα τριπλά τζάμια με εσωτερικό διάκενο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων αυξάνουν σημαντικά την ηχομονωτική ικανότητά τους.
  • Η παραγωγή παραθύρων από PVC απαιτείται 8 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που θα χρειαστεί για να παραχθεί ένα ξύλινο,σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό WWF.
  • Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή αλουμινίου είναι ακόμα υψηλότερη από του PVC αφού απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού για την ηλεκτρόλυση του στοιχείου από τις πρώτες ύλες του.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο παρελθόν τα κουφώματα δεν έτυχαν της σωστής αποδοχής από το αγοραστικό κοινό. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες δύο από τους οποίους ίσως και οι σημαντικότεροι- είναι η ελλιπής γνώση των δυνατοτήτων του ξύλου ως υλικό αλλά και η μη σωστή ενημέρωση σχετικά με τις νέες μεθόδους κατασκευής των κουφωμάτων με σύγχρονο εξοπλισμό που διασφαλίζει την καλή τους ποιότητα. Οι επαναστατικές τεχνολογικές μέθοδοι παραγωγής που εφαρμόζονται από τις βιομηχανίες κουφωμάτων δίνουν μια νέα ώθηση στο ξύλινο κούφωμα και αποκαθιστούν την αλήθεια για το υλικό αυτό. Στην προσπάθεια της αποκατάστασης της αλήθειας συγκεντρώθηκαν οι μύθοι και οι ανακρίβειες που έχουν κατά καιρούς ειπωθεί με ταυτόχρονη διατύπωση της αλήθειας για τα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα.

Μύθος 1: Τα ξύλινα κουφώματα είναι ακριβά και η συντήρηση τους κοστίζει

“Τα κουφώματα από ξύλο είναι πιο ακριβά από τα κουφώματα άλλων υλικών και θα χρειάζονται μελλοντική συντήρηση με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το κόστος.”

Πραγματικότητα

Η έννοια ακριβός ή φθηνός θα πρέπει να συσχετίζεται όχι μόνο με το κόστος κτήσης αλλά με όλο το κόστος χρήσης του προϊόντος. Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς την οικονομία σε ενέργεια που παρέχει ένα ξύλινο κούφωμα τότε φυσικά και το κόστος του μειώνεται και γίνεται πολύ μικρότερο από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα που ούτως ή άλλως στερούνται αισθητικής αξίας. Αναφορικά με τη συντήρησή τους οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής έχουν μειώσει την ανάγκη για συντήρηση στο ελάχιστο. Βέβαια μετά τη συντήρηση τα κουφώματα επανέρχονται στην κατάσταση που αγοράστηκαν σε αντίθεση με ανταγωνιστικά υλικά που δεν υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και στα οποία εμφανίζεται μη αναστρέψιμη αλλοίωση του χρώματος είτε της μοριακής δομής τους.

Μύθος 2 : Τα ξύλινα κουφώματα συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή

“Προκειμένου να κατασκευαστούν ξύλινα κουφώματα, πρέπει να κοπούν δέντρα, γεγονός που έχει μεγάλη επίδραση στην κλιματική αλλαγή εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών.”

Πραγματικότητα

Τόσο για τα ξύλινα κουφώματα όσο και για τα ξύλινα προϊόντα που κατασκευάζονται σήμερα χρησιμοποιείται πιστοποιημένη ξυλεία που προέρχεται από δάση με αειφόρο διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση αυτά διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ξυλώδες κεφάλαιο όχι απλώς να μένει σταθερό αλλά να αυξάνεται. Γι’ αυτό το λόγο η μελέτη του κύκλου ζωής του κάθε υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κουφωμάτων δείχνει ότι το ξύλο είναι το μόνο υλικό που όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά παρουσιάζει και αρνητικό δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του.

Μύθος 3 : Τα ξύλινα κουφώματα σαπίζουν

“Τα ξύλινα κουφώματα σαπίζουν.”

Πραγματικότητα

Τα ξύλινα κουφώματα έχουν καλές εγγυήσεις. Mια εταιρεία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων παρέχει εγγύηση η οποία συνήθως έχει διάρκεια έως10 έτη. Ένας μέσος όρος εκτιμήσεων για την ελάχιστη διάρκεια ζωής για τα ξύλινα κουφώματα φτάνει τα 35 χρόνια. Παρόλα αυτά, επειδή τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους με μια απλή συντήρηση και επαναβαφή μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα άριστα διατηρημένα ξύλινα κουφώματα που υπάρχουν σε ιστορικές κατοικίες ή μοναστήρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και χρονολογούνται πάνω από έναν αιώνα.

ΜΥΘΟΣ 4 : ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ

” Τα ξύλινα κουφώματα καίγονται, καθώς το ξύλο “είναι” εύφλεκτο υλικό. “

Πραγματικότητα

Το ξύλο δεν είναι εύκολο να αναφλεγεί και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν από 370 – 500ο C.

Tα ξύλινα μέρη καίγονται δύσκολα και η αντοχή τους ελαττώνεται βαθμιαία σε σύγκριση με τα μέταλλα τα οποία, κάμπτονται με την επίδραση μεγάλων θερμοκρασιών που συνήθως αναπτύσσονται σε μια πυρκαγιά. Ταυτόχρονα λόγω της μικρής θερμοαγωγιμότητας και της μεγάλης ειδικής θερμότητας του ξύλου, απανθρακώνεται μόνο ένα επιφανειακό στρώμα το οποίο λειτουργεί ως θερμομονωτικό και καθυστερεί την πρόοδο της καύσης. Βεβαίως και τα ξύλινα προϊόντα, υπό προϋποθέσεις καίγονται, όπως καίγονται και όλα τα άλλα υλικά από τα μέταλλα μέχρι και το οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΜΥΘΟΣ 5 : ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

” Στα ξύλινα κουφώματα εφαρμόζονται χημικές επεξεργασίες που βλάπτουν τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. “

Πραγματικότητα

Πλέον, η σύγχρονη βιομηχανία κουφωμάτων εφαρμόζει επεξεργασία και συστήματα βαφής που χρησιμοποιούν ως διαλύτη το νερό και όχι οργανικούς διαλύτες. Τα προϊόντα αυτά είναι ακίνδυνα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Έτσι το ξύλινο κούφωμα παραμένει η πιο υγιεινή επιλογή για τον άνθρωπο αλλά και η πιο φιλική για το περιβάλλον.

ΜΥΘΟΣ 6 : ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

” Τα ξύλινα κουφώματα δεν έχουν καλή μόνωση. “

Πραγματικότητα

Tα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα παράγονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που τους διασφαλίζουν άριστη ποιότητα. Xάρις στην υψηλή τεχνολογία παραγωγής τους και στα σύγχρονα υλικά κατα-σκευής τους μπορούν να προσφέρουν απόλυτη στεγανότητα, θερμομόνωση και ηχομόνωση. Oι ιδιότητες αυτές των ξύλινων κουφωμάτων επιβεβαιώνονται και πιστοποιούνται από εργαστηριακές δοκιμές. Tα στοιχεία αυτά μπορεί να τα ελέγξει ο ίδιος ο καταναλωτής, απευθυνόμενος στην κατασκευάστρια εταιρεία, ώστε να κάνει την πιο σωστή επιλογή.