παράθυρα κυκλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κυκλικά παράθυρα, σταθερά η περιστρεφόμενα.

ΥΛΙΚΑ

Τρικολλητό μεράντι ή δρυς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ