παράθυρα ανοιγόμενα ανακλινόμενα

ΡΑΜΠΟΤΕΖΑ

Η ροή παραγωγής του ξύλινου κουφώματος ξεκινάει από τη ραμποτέζα, όπου θα κατεργαστούν τα τρικολλητά τεμάχια ξύλου. Το μηχάνημα της ραμποτέζας θα πλανίσει με ένα πέρασμα και τις τέσσερις πλευρές των τρικολλητών. Με πιο απλά λόγια θα δημιουργήσει επίπεδες επιφάνειες στις τέσσερις πλευρές του ξύλου ώστε να δημιουργηθεί ορθογωνική διατομή.

ΡΕΜΠΟΤΕΖΑ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ NC

Μετά την κατεργασία στην ραμποτέζα ακολουθεί το γωνιακό μηχάνημα παραθύρων. Το μηχάνημα αυτό κόβει σε πρώτη φάση τα τρικολλητά τεμάχια στις επιθυμητές διαστάσεις και σε δεύτερη φάση δημιουργεί τα μόρσα σύνδεσης μεταξύ των ξύλινων στοιχείων του παραθύρου. Τέλος, στη τρίτη και τελευταία φάση της κατεργασίας δημιουργεί το προφίλ (πατούρες) μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι μηχανισμοί και τα λάστιχα μόνωσης.

ΓΩΝΙΑΚΟ_ΜΗΧΑΝΙΜΑ

ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Στο συγκεκριμένο μηχάνημα πραγματοποιείται η συγκόλληση των ξύλινων στοιχείων του παραθύρου, ώστε να δημιουργηθεί η τελική μορφή του.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης των κουφωμάτων ακολουθεί η επιφανειακή  λείανσή τους  από την λειαντική μηχανή.

ΤΡΙΒΕΙΟ

Με το πέρας της  μηχανικής κατεργασίας σειρά έχει το φινίρισμα των κουφωμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αρχικό τρίψιμο της επιφάνειας και του προφίλ των ξύλινων κουφωμάτων με τριβείο χειρός και με σφουγγάρι με γυαλόχαρτα P80 και P120.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αρχικά, πρώτα βάφεται το κούφωμα με νερόχρωμα με τη διαδικασία της εμβάπτισης.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Στη συνέχεια βάφεται με πιστόλι βαφής  το πρώτο χέρι βερνίκι

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Δεύτερο χέρι τρίψιμο στο κούφωμα με γυαλόχαρτα P180 ή P220.

Τέλος, η βαφή ολοκληρώνεται με το δεύτερο χέρι βερνίκι

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αφού ολοκληρωθεί το φινίρισμα, ακολουθεί η διαδικασία της τοποθέτησης των μηχανισμών καθώς και άλλων εξαρτημάτων. Όσον αφορά τους μηχανισμούς οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ειδικό πάγκο μηχανισμών για κουφώματα.

Η σειρά των κατεργασιών είναι:

  1. Διάνοιξη οπών για πόμολο και κλειδαριά
ΟΠΕΣ
  1. Μέτρηση με ειδικούς οδηγούς για την κοπή της σπανιολέτας*
  2. Μέτρηση με ειδικούς οδηγούς για την κοπή του μηχανισμού της ανάκλiσης, «ψαλίδι»
  3. Βίδωμα μεταλλικών γωνιών και σπανιολέτας με αυτόματο βιδολόγο.
  4. Με τη χρήση ειδικών οδηγών γίνεται η κοπή στο πηχάκι* και η τοποθέτηση αυτού στο τζαμιλίκι.

*Σπανιολέτα: το μεταλλικό στοιχείο το οποίο αποτελείται από τους πύρους ασφαλείας και από τη «γλώσσα» που συνδέεται με το πόμολο.

*Πηχάκι: το ξύλινο στοιχείο το οποίο τοποθετείται εσωτερικά και περιμετρικά του κουφώματος για την σταθεροποίηση του υαλοπίνακα.

Τέλος, σειρά έχει η τοποθέτηση των υπόλοιπων υλικών, όπως, μονωτικά λάστιχα, υαλοπίνακες και σιλικόνης περιμετρικά στο τζάμι.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Τοποθέτηση σιλικόνης

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

Τοποθέτηση υαλοπίνακα

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

Τοποθέτηση μονωτικών λαστίχων