Η εταιρεία Holz διαθέτει σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και απόλυτης ακρίβειας.